డాక్టర్ స్వాతి మోహన్ (NASA సైంటిస్ట్) జీవిత చరిత్ర, Dr Swati Mohan Biography in Telugu

డాక్టర్ స్వాతి మోహన్ (నాసా సైంటిస్ట్) జీవిత చరిత్ర ఇది ఎందుకు చర్చలో ఉంది? (Mars Mission 2020) మిషన్ యొక్క రోవర్ ‘పట్టుదల’ అంగారక గ్రహంపైకి దిగిన వెంటనే భూమి నుండి మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో అంగారక గ్రహంపై “NASA”, “టచ్డౌన్ యుఎస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యొక్క కంట్రోల్ రూమ్‌లో నిర్ధారించబడింది” (‘ విజయవంతంగా ల్యాండ్ అయ్యింది) ప్రతిధ్వనించింది. వాస్తవానికి, మొత్తం మిషన్‌ను భారతీయ-అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త స్వాతి మోహన్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు, ఆ తర్వాత ఆమె … Read more

Jabardasth Varsha – Biography, Age, Height, Girlfriend, Education

Jabardasth Varsha is an upcoming stand-up Model, Actor, comedian, who is known for her performance in the Telugu Tv comedy shows Jabardasth and also in many special Events like CASH, WOW.  She has also appeared on Patas episodes, a comedy show aired on (ETV plus) featuring Anchor Ravi and anchor Srimukhi. Varsha is known for … Read more

Jabardasth Emmanuel – Biography, Age, Height, Girlfriend, Education

Jabardasth Emmanuel is an upcoming stand-up comedian, who is known for his performance in the Telugu Tv comedy shows Jabardasth. He has also appeared on Patas episodes, a comedy show aired on (ETV plus) featuring Anchor Ravi and anchor Srimukhi.  Emmanuel is known for his auto punches and recently been trending on youtube for all his skits on Jabardasth. His chemistry … Read more

Pandu Dhee Jodi – Biography, Age, Height, Girlfriend, Education

Pandu Dhee Jodi or originally name Shanmukh G is an upcoming Dancer, Choreographer, Actor, stand-up comedian, who is known for his performance in Telugu shows like Dhee Jodi and Dhee Champions. He has also appeared on Patas episodes, a comedy show aired on (ETV plus) featuring Anchor Ravi and anchor Srimukhi, and also in Several … Read more

Shalini Pandey – Biography, Movies, age, height, Boyfriend, education.

Shalini Pandey also known as Preethi and also called Arjun reddy actress, was born in Jabalpur, Madhya Pradesh. She predominantly did films in Telugu, Tamil, and Hindi. She got huge success in her first film Arjun Reddy and established herself as an actress.      Let’s check Shalini Pandey Age, Images, Wiki, New Movies, Cast, Father, Mother, … Read more