డాక్టర్ స్వాతి మోహన్ (NASA సైంటిస్ట్) జీవిత చరిత్ర, Dr Swati Mohan Biography in Telugu

డాక్టర్ స్వాతి మోహన్ (నాసా సైంటిస్ట్) జీవిత చరిత్ర ఇది ఎందుకు చర్చలో ఉంది? (Mars Mission 2020) మిషన్ యొక్క రోవర్ ‘పట్టుదల’ అంగారక గ్రహంపైకి దిగిన వెంటనే భూమి నుండి మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో అంగారక గ్రహంపై “NASA”, “టచ్డౌన్ యుఎస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యొక్క కంట్రోల్ రూమ్‌లో నిర్ధారించబడింది” (‘ విజయవంతంగా ల్యాండ్ అయ్యింది) ప్రతిధ్వనించింది. వాస్తవానికి, మొత్తం మిషన్‌ను భారతీయ-అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త స్వాతి మోహన్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు, ఆ తర్వాత ఆమె … Read more